Card image cap
Kursevi za odrasle

U okviru kurseva za odrasle možete se odlučiti za više vrsta kurseva i različiti tempo rada. Na početku kursa se radi analiza potreba polaznika na osnovu čega se generalni plan rada prilagođava potrebama konkretne grupe. Na kraju kursa i po položenom ispitu polaznici dobijaju adekvatne sertifikate.

  • Online nastava stranih jezika
  • Konverzacijski kursevi
  • Korporativni kursevi
  • Francuski u međunarodnim odnosima
  • Ostalo
Card image cap
Kursevi za decu i mlade

Naša osnovna ideja je da deca kontinuiranim učenjem, od predškolskog nivoa, kroz osnovnu i srednju školu, u uzrastu od 16 godina dostignu nivo VIŠI 1 - CEF nivo B2. Dalji nivoi sa kojima deca mogu nastaviti predstavljaju približavanje nivou govornika kojima je to maternji jezik. To su nivoi C1 i C2.

  • Predškolski kursevi
  • Kursevi za školsku decu
  • Ostalo