Kursevi za predškolarce

Kursevi za predškolarce su saznajno, tematski i kulturološki prilagođeni deci predškolskog uzrasta. Kroz različite kreativne radionice, komunikativne aktivnosti, igre, glumu i pesme deca usvajaju osnovne jezičke strukture i leksiku primerenu njihovom uzrastu. Rad je u grupama, pri čemu se na svakog polaznika usmerava podjednaka pažnja i strpljenje.

Kursevi za osnovce i srednjoškolce

Kursevi za osnovce i srednjoškolce osmišljeni su tako da prate psihofizički i lingvistički razvoj dece, a nastava je prilagođena uzrastu, odnosno razredu koji učenik pohađa i/ili naznačenim potrebama polaznika. Aktivnosti i teme su raznovrsne i zanimljive, a prilagođene urastu i interesovanjima polaznika. Želimo da podstaknemo samostalnost u učenju i da podstaknemo naše polaznika da uče strani jezik ne samo za školske potrebe, nego i za svakodnevnu upotrebu i bogaćenje ličnog i društvenog života.

Konverzacijski kurs engleskog jezika

Konverzacijski kurs engleskog jezika je specijalizovani kurs namenjen osobama srednjeg ili naprednog nivoa znanja engleskog jezika koje imaju poteškoće pri verbalnoj komunikaciji na stranom jeziku, koje žele da usavrše svoje konverzacijske veštine, kao i onima koji žele da osveže ili dodatno usavrše svoja znanja.

Online nastava stranih jezika

Za sve koji nemaju dovoljno slobodnog vremena da dolaze u naše prostorije ili za one koji ne žive u Beogradu, pripremili smo posebne Skype časove stranih jezika. Na ovaj način možete da učite engleski, španski, nemački, francuski, norveški ili italijanski jezik. Kontaktirajte nas za više infomacija ili da zakažete svoj prvi čas.